Hỗ trợ: 0912579968

Công Ty MTV Hiền 68-Garage 68

hình ảnh

Liên hệ: 02923838984

  • Địa chỉ: 553-554, Quốc Lộ 91B, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ, Vietnam
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Cửa hàng sửa chữa ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa toàn bộ

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận