Hỗ trợ: 0912579968

GARA ÔTÔ ĐÔNG HẢI

Liên hệ: 0983861341

  • Địa chỉ: 266 Hồng Châu, 2/36 Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Thanh Nghị, P. Bùi Thị Xuân, Hải Dương
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Cửa hàng sửa chữa ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa toàn bộ

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận