Hỗ trợ: 0912579968

Gara Minh Hà

Gara Minh Hà

Liên hệ: 098 607 91 92

  • Địa chỉ: 1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa và chăm sóc tổng thể

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận