Hỗ trợ: 0912579968

Gara Oto Thảng Hiển

Gara Oto Thảng Hiển

Liên hệ: +84 98 415 44 89

  • Địa chỉ: Gần chân cầu vượt, Chờ, ĐT295, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Cửa hàng sửa chữa ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa toàn bộ

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận