Hỗ trợ: 0912579968

Gara Thanh Bình

hình ảnh

Liên hệ: 091 259 56 64

  • Địa chỉ: 92 Triệu Nữ Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Cửa hàng bảo trì và sửa chữa Ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa toàn bộ

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận