Hỗ trợ: 0912579968

Garage ÔTÔ Miền Trung

Liên hệ: 0905541547

  • Website: https://www.facebook.com/pages/Garage-%C3%94T%C3%94-Mi%E1%BB%81n-Trung/756095507747284?ref=hl
  • Địa chỉ: 252 Lê Đại Hành, Hoà Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Vietnam
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Cửa hàng sửa chữa ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa toàn bộ

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận