Hỗ trợ: 0912579968

Kia Giải Phóng

Liên hệ: 0915557229

  • Website: http://kiagiaiphong.vn/
  • Địa chỉ: Km10 Đường Giải Phóng. Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Văn Điển, Hà Nội
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Đại lý chính thức KIA

Dịch vụ

  • Phụ tùng xe

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận