Hỗ trợ: 0912579968

Nam Phat Garage

Nam Phat Garage

Liên hệ: 02543813860

  • Địa chỉ: 163/21, Đường Thống Nhất, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Cửa hàng bán thiết bị ô tô
Cửa hàng sửa chữa ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa toàn bộ
  • Phụ tùng xe

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận