Hỗ trợ: 0912579968

Pham Du Garage

Pham Du Garage

Liên hệ: 02923744656

  • Địa chỉ: 90/6A, Le Hong Phong Street, Binh Thuy District, Phường Trà An, Bình Thủy, Cần Thơ, Vietnam
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Cửa hàng sửa chữa ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa toàn bộ

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận