Hỗ trợ: 0912579968

Rửa xe 123

Rửa xe 123

Liên hệ: +84 97 737 63 47

  • Địa chỉ: 123 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Chuyên rửa xe, chăm sóc nội thất ô tô

Dịch vụ

  • Rửa xe

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận