Hỗ trợ: 0912579968

Thanh Tu Garage

Thanh Tu Garage

Liên hệ: 0913430634

  • Địa chỉ: 8-10, Cao Son Phao Street, Hoa An Ward, Cam Le District, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Vietnam
  • Mở cửa: 07:00 -17:00 PM


Giới Thiệu

Cửa hàng sửa chữa ô tô

Dịch vụ

  • Sửa chữa toàn bộ

Khuyến mãi

Map

0 Bình luận